12/05/2024
1.39K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Thần tượng sexy - Người phụ nữ khát vọng trang phim hàn quốc hay
Anh em Typhoon và Taeyang đang chia sẻ. Vị khách hôm nay là Jessica đến từ LA. Đăng ký tham gia buổi thử giọng thần tượng là mục đích của cô ấy. Cô ấy rất vui vẻ và cởi mở với gánh nặng. Sự cám dỗ chết người của một người phụ nữ xa lạ một ngày xuất hiện và số phận của hai anh em rung chuyển trước mặt cô.